Print Thứ Sáu, 27/09/2019 17:49

Thực hiện Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/8/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu tổng quát “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước…”.

Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, có tính đột phá, công tác thu ngân sách được đặc biệt chú trọng và có vai trò quan trọng trong việc đóng góp nguồn lực tài chính vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 17/9/2019 về phát động phong trào thi đua “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2019 – 2025.

Phong trào thi đua được phát động nhằm tạo sự nhất quán trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, đơn vị trong việc thực hiện chủ đề hành động năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, tạo động lực góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật Thuế.

Tài liệu đính kèm tải tại đây  Kế hoạch số 231/KH-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động phong trào thi đua “Tăng thu ngân sách địa phương”  giai đoạn 2019 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác