Print Thứ Năm, 21/03/2024 09:54 Gốc

Sáng 21/3, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị phát động Phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường dự Hội nghị phát động. 

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị phát động.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Vinh cho biết: Thời gian qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của thành phố đi vào nề nếp và được triển khai sâu rộng từ các cấp cơ sở đến cấp thành phố. Các địa phương, đơn vị ngày càng chủ động và dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động phát huy sáng kiến tại đơn vị mình. Việc triển khai áp dụng tốt các sáng kiến trong các cơ quan, đơn vị đã và đang mang lại những hiệu quả kinh tế – xã hội to lớn, đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực từ quản lý đến sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản lý điều hành, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao độ tin cậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thành phố.

Đến nay, các sáng kiến đề nghị xét và công nhận cấp thành phố ngày càng có chất lượng hơn, nhiều sáng kiến có hiệu quả tốt đã được áp dụng và triển khai nhân rộng trên toàn thành phố. Chỉ tính riêng năm 2023 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tiếp nhận 83 sáng kiến của 14 quận/huyện, 12 Sở, ngành, 04 Ban Đảng, đoàn thể, 03 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Số lượng các cơ quan, đơn vị có sáng kiến và đối tượng tham gia cũng nhiều hơn, mở rộng hơn so với năm 2022. Số lượng sáng kiến đề nghị xét cấp thành phố năm 2023 (83 sáng kiến) tăng gấp 169% so với năm 2022, trong đó lĩnh vực Cải cách hành chính có 39 sáng kiến; các lĩnh vực khác 44 sáng kiến. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 451 về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng thành phố cho 63 sáng kiến năm 2023 (vượt chỉ tiêu UBND thành phố giao theo kế hoạch đầu năm – 50 sáng kiến, đạt 126%), đây cũng chính là động lực để các tập thể, cá nhân tích cực nghiên cứu, từ đó có thêm những sáng kiến, sáng tạo áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Vinh báo cáo tại Hội nghị

Để phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của thành phố tiếp tục phát triển hơn nữa, là nơi ươm mầm nuôi dưỡng các tài năng sáng tạo, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, thời gian tới cần có sự chung tay, góp sức của tất cả các cấp, ngành, các cá nhân, đơn vị quan tâm hưởng ứng. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác sáng kiến đến các đơn vị, cá nhân; nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các hoạt động sáng kiến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường đánh giá cao nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng kiến, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh sáng kiến, sáng tạo, cải tiến, nghiên cứu khoa học công nghệ đã được khẳng định có vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao động, chất lượng công việc, hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới, các các cấp, ngành, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung đề xuất những giải pháp thúc đẩy, phát triển khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ công chức, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh các hoạt động quản lý về nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật một cách sâu rộng trong toàn thành phố.

Nguyễn Hải

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động Phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác