Print Thứ Sáu, 25/03/2022 11:58 Gốc

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, Ban An toàn giao thông thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-BATGT, ngày 17/3/2022 về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, thành phố, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Đẩy mạnh tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh. Kiên trì, tích cực xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật vè bảo đảo trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trong giao thông vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, phấn đấu kéo giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 03/KH-BATGT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác