Print Thứ Tư, 06/03/2024 11:48 Gốc

Sáng 6/3, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 thành phố; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Ban Chỉ đạo 35 thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương.

Đại biểu dự Hội nghị

Cuộc thi nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối tượng tham gia là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (in hoặc điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (in hoặc điện tử). Với  tác phẩm dạng báo nói, báo hình, clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi đối đa 3 tác phẩm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt; là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi (được công bố lần đầu từ ngày 25/1 – 15/6/2024).

Thời gian tiếp nhận bài dự thi: từ 6/3 đến hết ngày 15/6/2024 (tính theo dấu bưu điện). Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Trường Chính trị Tô Hiệu, số 01 đường Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Email: thichinhluan2024hp@gmail.com.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, khẳng định qua 02 lần tổ chức phát động (năm 2022, 2023), Cuộc thi Chính luận đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Từ thực tế Cuộc thi có thể thấy rõ rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng, mà đó chính là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, phê phán cái sai, cái tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Đại biểu thăm Phòng truyền thống của Ban Tuyên giáo.

Để việc tổ chức triển khai Cuộc thi Chính luận năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị, các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban Tổ chức Cuộc thi quan tâm những nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh việc xây dựng, duy trì, phát triển các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội để cung cấp thông tin chính thống, tích cực, đấu tranh phản bác thông tin tiêu cực, xấu độc, định hướng kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Xác định việc tổ chức triển khai Cuộc thi Chính luận là một trong những nhiệm vụ quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, đáp ứng tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần vào quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030./.

Phương Mai – Hoàng Tùng

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác