Print Thứ Ba, 10/11/2020 10:10 Gốc

Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 10-11-2020.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị khách quý;

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân thành phố!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề-kỳ họp thứ 15 để kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự kỳ họp. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Vừa qua, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính hiện thực cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý chí thống nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 gồm 53 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố giao. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, 2 Phó Bí thư Thành ủy và bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa 16.

Để kịp thời kiện toàn nhân sự thành phố, Kỳ họp thứ 15-Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố có nhiệm vụ thực hiện việc kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm các chức danh: Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân; đồng thời bầu bổ sung Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự là công việc quan trọng, với mục đích là xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh để đảm nhận các trọng trách trong bộ máy chính quyền thành phố; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Xin chân thành cảm ơn!

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác