Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:17

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị khách quý;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND thành phố;

Thưa cử tri và nhân dân thành phố!

 

Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách quý đã về dự kỳ họp. 

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và nhân dân thành phố!

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra vào thời điểm chúng ta chuẩn bị kết thúc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 – năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan kết quả công tác toàn diện trong 3 năm qua của nhiệm kỳ này.

Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm cho thành phố tiếp tục phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn, tiến tới hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Trước hết, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận, đánh giá và thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019;

Như chúng ta đã biết: Năm 2018, trong hoàn cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị và ý thức trách nhiệm cao, với sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng vượt bậc của 2 năm đầu nhiệm kỳ (2016-2017) và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao, nằm trong tốp  đầu của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 16,25%, cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,4 lần bình quân chung toàn quốc.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Các dự án có giá trị kinh tế xã hội cao của một số doanh nghiệp trong nước đã và đang được triển khai khẩn trương, trong đó dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, chế tạo ô tô Vinfast bước đầu đã đi vào sản xuất, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng. Các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ cảng biển, du lịch, thương mại đều có chuyển biến và tăng trưởng cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Nguồn lực của thành phố tiếp tục được tăng cường. Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm triển khai đầu tư xây dựng, tạo bước chuyển biến căn bản trên con đường hiện đại hóa thành phố.

Chương trình xây dựng nông thôn mới với cách làm mới đã và đang được triển khai theo đúng lộ trình, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động, việc làm đều có nhiều tiến bộ. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng chính sách được Đảng bộ, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương và biện pháp thiết thực. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao một bước.

Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng, kinh tế xã hội thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Trong đó đáng lưu ý là, mặc dù chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, nhưng nguồn thu ngân sách của thành phố vẫn còn bị thất thoát nhiều. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều hạn chế. Tính trách nhiệm, tinh thần phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Một số nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được xem xét, giải quyết kịp thời.

Những thành tích đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế nói trên rất cần được các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá thấu đáo.

Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ xem xét, quyết định các nội dung về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng năm 2019 do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp với tinh thần chung là: vẫn giữ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở mức cao, phấn đấu nhiều chỉ tiêu sẽ về đích sớm hơn kế hoạch.

Tôi đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và có ý kiến thấu đáo nhất để năm 2019 – một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thành phố chúng ta sẽ tiếp tục có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn nữa, tạo tiền đề chuẩn bị cho thành phố bước vào nhiệm kỳ mới.

Thứ hai, trên cơ sở các đề án do Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị, Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua một số báo cáo và quyết định ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến một loạt vấn đề, lĩnh vực mà yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ kinh tế, xã hội cũng như ý kiến, nguyện vọng của cư tri thành phố đang đòi hỏi phải đáp ứng.

Các đề án đã được chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, MTTQ Thành phố; giữa các ban HĐND với các cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời tiến hành tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý và đông đảo cử tri để trình ra kỳ họp.

Thứ ba, HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan.  Đây là kỳ họp cuối năm 2018 và cũng là kỳ họp kết thúc năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, do vậy, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với các thành viên của Ủy ban nhân dân thành phố. Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố, các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố được chất vấn tại kỳ họp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trả lời các vấn đề mà đại biểu đặt ra; đồng thời cần báo cáo kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của mình với cử tri thành phố tại những kỳ họp trước.

Thứ tư, tại kỳ họp này, theo quy định, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ra.

Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Do vậy, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình và tiếp thu ý kiến của cử tri, các vị đại biểu cần có sự nhìn nhận đánh giá công bằng, khách quan, trung thực về năng lực, về tính trách nhiệm, sự cống hiến và phẩm chất, đạo đức, lối sống của những người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố và chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và nhân dân thành phố!

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, tôi đề nghị cử tri và nhân dân thành phố dành thời gian theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Báo Hải Phòng 05/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa 15
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác