Print Thứ Hai, 09/11/2020 14:52 Gốc

Kính thưa: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Kính thưa: Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố!

Kính thưa: Các mẹ Việt Nam anh hùng, các Bậc lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động!

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố và nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ!

Kính thưa: các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Kính thưa Đại hội!

Trước hết, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo; các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX thành công tốt đẹp…..

Thưa Đại hội!

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua – khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố.

Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 của Đảng và Nhà nước.

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Kế hoạch số 19 ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ở các cấp cơ sở thành công tốt đẹp.

Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, để tạo ra một động lực mới, một khí thế mới, để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành “thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX, giai đoạn 2020-2025.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố, xin chúc các đồng chí, cùng toàn thể các quý vị đại biểu: Mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác