Print Thứ Hai, 09/11/2020 19:00 Gốc

Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương,

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Kính thưa các đồng chí Lão thành Cách mạng, các Anh hùng, chiến sỹ thi đua của thành phố,

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Hôm nay, trong không khí vui mừng phấn khởi chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố chúng ta long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về dự Đại hội. Chúng ta cũng trân trọng đón tiếp các vị đại biểu, khách quý, cùng các gương điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước thành phố đã về dự Đại hội. Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu và các đồng chí! Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí!

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã thể hiện rõ những kết quả rất nổi bật, rất đáng tự hào, những nét đổi mới căn bản của phong trào thi đua yêu nước trên toàn thành phố từ năm 2016 đến nay. Thay mặt Thành ủy, tôi xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất: Đảng bộ Hải Phòng, Nhân dân thành phố Hải Phòng luôn tự hào là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, thành phố “Trung dũng – Quyết thắng”, thành phố luôn có những phong trào thi đua tiêu biểu, có những đóng góp quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta. Truyền thống đó được thể hiện rõ nét từ quá trình vận động thành lập Đảng, đến khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ Hải Phòng tự hào là Đảng bộ, là địa phương có những đột phá táo bạo, gợi mở cho Trung ương nhiều vấn đề để hoạch định chiến lược đổi mới kinh tế-xã hội đất nước. Truyền thống đó càng được phát huy cao độ trong giai đoạn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020) vừa qua.

Trong 5 năm qua, trên toàn thành phố, các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, các tấm gương điển hình tiên tiến, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực, cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương đã diễn ra mạnh mẽ trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thành phố chúng ta.

Như các đồng chí đã biết, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã khẳng định: trong nhiệm kỳ vừa qua, Hải Phòng đã đạt được những thành tích toàn diện, vượt bậc mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, liên tục dẫn đầu cả nước, kể cả trong thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu ngân sách tăng trưởng cao. Hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố chuyển biến nhanh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Ba lĩnh vực kinh tế trụ cột: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ-du lịch phát triển đột phá. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được hoàn thành tại 100% số xã.

Những kết quả đáng phấn khởi đó có được là do có sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, trong đó, có vai trò rất quan trọng của phong trào thi đua yêu nước. Nhờ phong trào thi đua yêu nước, mà chúng ta đã khơi dậy được sức mạnh lòng dân, biến thành nguồn lực xây dựng, phát triển thành phố.

Điển hình là trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án đầu tư phát triển. Trong cả nhiệm kỳ, thành phố đã thu hồi 10.488 ha đất, liên quan đến cuộc sống, quyền lợi của 613 tổ chức và 53.916 hộ gia đình, cá nhân, chiếm đến 10% dân số thành phố. Đây là nhiệm kỳ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư lớn nhất từ trước tới nay, và điều quan trọng là phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo nên sự đồng thuận rất cao trong Nhân dân. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết toàn thể người dân ở nông thôn đã có sự tham gia đóng góp với tổng mức tính thành tiền là rất lớn, trong đó nhiều gia đình đã đóng góp hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng và hàng nghìn m2 đất để thành phố chúng ta hoàn thành xây dựng chương trình nông thôn mới trước kế hoạch 1 năm.

Trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước cũng đã được thể hiện sinh động. Đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cháu học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố, tô thắm thêm truyền thống thi đua yêu nước của thành phố chúng ta.

Thứ hai: Từ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, chúng ta thấy rằng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố luôn thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường, tình yêu quê hương, đất nước, với khát vọng mãnh liệt về sự phát triển vươn lên của thành phố. Tinh thần đó được hun đúc không ngừng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian, trở thành một nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tinh thần đó, nguồn sức mạnh đó đã được thể hiện phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Trong 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về sự nhiệt huyết, sự cống hiến hết mình, vì sự nghiệp chung của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Thực tiễn đã khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã mang lại hiệu quả rất lớn trong việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng sâu rộng trong toàn thành phố chúng ta.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ 9 hôm nay, chúng ta nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 109 tập thể, 391 cá nhân tiêu biểu nhất được khen thưởng. Chúng ta bày tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể Nhân dân thành phố đã đồng sức, đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, đóng góp vào những thành tích toàn diện của thành phố trong 5 năm qua.

Kính thưa các đồng chí!

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu rất cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố là phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố vào năm 2025. Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả là một trong những yếu tố rất quan trọng để thành phố chúng ta hoàn thành mục tiêu cao cả trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau:

Một: Toàn hệ thống chính trị thành phố, từng cán bộ, đảng viên phải luôn luôn quán triệt và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước. Chúng ta phải luôn ghi nhớ lời dạy của Người: “Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều phải thi đua nhau: làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”. Tư tưởng của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thành phố. Thực hiện tốt tư tưởng về công tác thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự đóng góp thiết thực của mỗi chúng ta vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Hai: Các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền phải tăng cường việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng việc duy trì thường xuyên không khí thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua cần phải bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả, bám sát các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Việc khen thưởng nhất thiết phải bảo đảm sự chính xác, sự công tâm và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Kế thừa những thành tích và những bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua, với nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, cùng sự đoàn kết thống nhất, sự đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, chúng ta tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, có nhiều phong trào tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, để Hải Phòng luôn là: “Thành phố gương mẫu của nước ta” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin kính chúc sức khỏe đồng chí Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn và toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu.

Xin trân trọng cám ơn!

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020-2025)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác