Print Thứ Tư, 16/10/2019 14:19

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại Hải Phòng

Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020.

Chúng ta rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Với trọng trách của người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối thành phố Hải Phòng, đối với với việc nâng cao đời sống toàn diện của nhân dân, nhất là đối với đời sống, việc làm của người nông dân Việt Nam. Tại hội nghị hôm nay, Thủ tướng Chính phủ có những đánh giá rất sâu sắc về những thành tựu của thành phố Hải Phòng trong 10 năm qua. Thủ tướng Chính phủ có những chỉ đạo rất cụ thể, định hướng những nội dung công việc Hải Phòng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đặc biệt, Thủ tướng đã lưu ý cần chú trọng xây dựng  phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người, vùng đất Hải Phòng; xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao hiện đại để cải thiện đời sống nhân dân; chú trọng bảo vệ môi trường.

Đảng bộ, chính quyền thành phố xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

10 năm xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Phòng đã mang lại những thành tựu to lớn, đó là sự thay đổi căn bản diện mạo nông thôn thành phố; hạ tầng giao thông thủy lợi; các lĩnh vực về y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa đều được đầu tư. Hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đã được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Đây chính là minh chứng rõ nét và đứng đắn của đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng ta. Đồng thời cũng là minh chứng về tính hiện thực, từ chủ trương của Thành ủy Hải Phòng trong việc ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn và chú trọng chính sách an sinh xã hội trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Những thành công trong 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đã để lại cho Đảng bộ, chính quyền thành phố những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố chỉ có thể thành công khi chúng ta thực hiện dân chủ hóa, minh bạch hóa và huy động, phát huy được nguồn lực của nhân dân, bảo đảm sự tham gia một cách có trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng thành phố.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tôi xin biểu dương và  gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân thành phố, các doanh nghiệp đã hết lòng, hết sức ủng hộ và có những đóng góp thiết thực để chương trình xây dựng nông thôn mới được thành công trước kế hoạch trên toàn thành phố chúng ta. Tôi cũng xin chúc mừng các tập thể, các cá nhân tiêu biểu được thành phố  biểu dương, khen thưởng tại hội nghị trọng thể ngày hôm nay.

Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ: Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa; đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Như vậy, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố là rất lớn. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, khu vực nông thôn sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên trong đường lối đầu tư, phát triển thành phố. Định hướng của chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới sẽ là xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh, hiện đại. Chúng ta tin tưởng rằng, với kinh nghiệm quý báu qua 10 năm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  tại thành phố, cùng với khí thế phấn khởi trong nhân dân thành phố như hiện nay, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự động viên của Thủ tướng Chính phủ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tại hội nghị hôm nay, chúng ta tin tưởng nhất định thành phố Hải Phòng sẽ là địa phương tiên phong, đi đầu trong cả nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu văn minh, hiện đại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác