Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân thành phố !

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp của chúng ta vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Những đánh giá của đồng chí Chủ tịch Quốc hội về tình hình kinh tế – xã hội thành phố là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố chúng ta. Những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ngay sau kỳ họp.

Hội đồng nhân dân thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018, bổ khuyết một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; thông qua 17 nghị quyết để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về phát triển kinh tế – xã hội. Lúc các Nghị quyết này có hiệu lực sẽ tạo ra động lực mới.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành chất vấn đối với Giám đốc Sở Du lịch, các vị đại biểu đã đặt câu hỏi đúng trọng tâm; đồng chí Giám đốc Sở Du lịch đã trả lời làm rõ nhiều vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm, chỉ rõ được trách nhiệm và có giải pháp thiết thực, lộ trình khắc phục trong giai đoạn tới.

Kính thưa các quý vị đại biểu

Thưa cử tri và nhân dân thành phố

Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, diễn ra khi toàn thành phố chúng ta vừa đi qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và cũng là gần nửa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND thành phố khóa XV. Sau khi xem xét, thảo luận báo cáo của UBND thành phố, chúng ta đều thống nhất đánh giá:

Tiếp nối nhịp độ tăng trưởng của hai năm 2016 – 2017, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế – xã hội thành phố đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 16,3%, cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 24,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,48%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 31,5%, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 18,24%, khách du lịch tăng 16,1%. Thu nội địa đạt 11.375 tỷ đồng, tăng 17,2%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 1,2 tỷ USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.Các lĩnh vực kinh tế trọng yếu, vốn là tiềm năng đặc biệt của thành phố đã được phát huy mạnh mẽ, trở thành động lực và nguồn lực phát triển.Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và đã có bước phát triển đột phá. Việc mở rộng không gian đô thị, nâng cấp, hiện đại hóa khu vực đô thị trung tâm có chuyển biến rõ nét. Ngành du lịch thành phố bước đầu đã triển khai một số dự án phát triển kết cấu hạ tầng du lịch quan trọng  như Khu du lịch quốc tế đảo Cát Bà, khu du lịch quốc tế đảo Hòn Dấu, một số khách sạn 5 sao. Các lĩnh vực: nông nghiệp phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ, thực hiện chính sách an sinh xã hội đều đạt được những kết quả tích cực. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao một bước.

Bên cạnh những thành tích đáng phấn khởi như trên, kinh tế – xã hội thành phố vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là quy mô nền kinh tế thành phố vẫn chưa phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng của thành phố Cảng. Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Thu nội địa tuy đã có sự tăng trưởng cao, nhưng vẫn chưa phản ánh đúng thực lực, tiềm năng của kinh tế thành phố.

Kính thưa các quý vị đại biểu

Thưa cử tri và nhân dân thành phố

Việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2021. Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, HĐND thành phố đã thảo luận kỹ, thống nhất thông qua các nhiệm vụ, giải pháp bổ khuyết cho 6 tháng cuối năm. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng bộ máy chính quyền chuyên nghiệp, cởi mở, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư quan tâm tới thành phố, tạo môi trường thông thoáng cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Trong quá trình đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thể hiện rõ tinh thần đổi mới, tính trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ, công chức toàn thành phố cần nêu cao đạo đức công vụ, phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là: UBND thành phố tăng cường các biện pháp quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để sót nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa năm 2018. Cùng với việc tăng cường thu ngân sách, UBND thành phố cần tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo đảm chi tiêu tiết kiệm, có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý vốn đầu tư công.

Ba là: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong 6 tháng cuối năm là tập trung cao độ nguồn lực, áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời, rà soát tiến độ giao đất tái định cư cho người dân, không để tình trạng chậm trễ trong việc bố trí tái định cư, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân như ý kiến phản ánh của cử tri với các đại biểu HĐND thành phố.

Bốn là: Tiếp tục quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho các lĩnh vực chỉnh trang, mở rộng đô thị, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. Đặc biệt, chú trọng tới việc nâng cao mức sống của người dân, nhất là chính sách hỗ trợ, chăm lo chu đáo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, các hộ nghèo…

Năm là: Thường xuyên quan tâm tới nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn làm mất ổn định trật tự trị an và môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, bảo đảm môi trường sống bình yên cho nhân dân.

Nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2018 là rất nặng nề. Việc phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cả năm là trách nhiệm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố. Do vậy, yêu cầu bộ máy đảng, chính quyền từ cấp thành phố tới cấp xã, phường phải tập trung cao độ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; tạo nền tảng để thành phố phát triển vững chắc, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

Nhân dịp đất nước và thành phố đang hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bậc lão thành cách mạng, các gia đình có công với n­­­­­ước, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí th­­­ương binh, bệnh binh trên địa bàn thành phố đã có những hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XV.

Xin trân trọng cảm ơn !
Theo haiphong.gov.vn 11/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác