Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:51

Năm 2018, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố đặt ra mục tiêu vận động quỹ từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Dự kiến thành phố trích nguồn kinh phí từ quỹ hỗ trợ trực tiếp gia đình người có công xây mới, sửa chữa nhà ở xuống cấp, ưu tiên các huyện nghèo, người chưa được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà theo Quyết định 22 ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 24-5, tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quỹ năm 2017, lấy ý kiến các thành viên Ban quản lý quỹ tham gia nội dung kế hoạch xây dựng, vận động quỹ năm 2018. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố chủ trì cuộc họp.


Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận: Kết quả vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố năm 2017 chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố (đạt 55,7% kế hoạch đề ra), nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện chưa nghiêm túc thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, đóng góp của các thành viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận: Kết quả vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố năm 2017 chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố (đạt 55,7% kế hoạch đề ra), còn 16 cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện chưa nghiêm túc thực hiện. Năm 2018, công tác tuyên truyền cần được làm tốt hơn, nhất là trước thời điểm Tháng tri ân, chăm lo gia đình chính sách, người có công; khen thưởng kịp thời những đơn vị ủng hộ quỹ với số tiền lớn; đôn đốc các đơn vị chưa ủng hộ quỹ năm 2017, đưa việc nộp quỹ đền ơn đáp nghĩa vào xem xét các hình thức khen thưởng hằng năm.

Năm 2018, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố đặt ra mục tiêu vận động quỹ từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Dự kiến thành phố trích nguồn kinh phí từ quỹ hỗ trợ trực tiếp gia đình người có công xây mới, sửa chữa nhà ở xuống cấp, ưu tiên các huyện nghèo, người chưa được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà theo Quyết định 22 ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2017, thành phố có 147 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Báo Hải Phòng 25/5/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu vận động 1,5 tỷ đồng trở lên vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác