Print Thứ Tư, 17/04/2019 19:33

Đó yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội thành phố (NHCSXH TP) Nguyễn Văn Thành tại Phiên họp thường kỳ quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hải Phòng chiều 17-4. Cùng dự còn có Phó tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam Lê Thị Đức Hạnh.

Trong quý I, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP đã bám sát chỉ đạo của HĐQT NHCSXH, Thành ủy, HĐND, UBND và Nghị quyết của Ban đại diện để lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH TP và các cấp ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Đồng thời tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm dành nguồn vốn chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Kết quả đến hết tháng 3, tổng dư nợ đạt 2.798 tỷ đồng, tăng 125 tỷ đồng (4,68%) so với năm 2018, đạt gần 99% kế hoạch. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 5,9 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,21%/tổng dư nợ.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho hơn 8.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đồng vốn tín dụng ưu đãi để hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh. Giúp 4.500 gia đình xây dựng hơn 9.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường; 295 khách hàng vay vốn, duy trì và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động…

Đồng vốn chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố…

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Phó tổng giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh đã dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp những kiến nghị đề xuất của các thành viên Ban đại diện HĐQT về các vấn đề quản lý nguồn vốn; đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ, nhất là nợ quá hạn; điều chỉnh nguồn vốn vay giữa hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo tại các địa phương; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tín dụng rõ ràng, tránh chồng chéo; tăng phí ủy thác đối với cơ sở; nâng hạn mức cho vay; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả đạt được và yêu cầu thời gian tới, NHCSXH TP cần tiếp thu kiến nghị của các sở ngành, địa phương cũng như chỉ đạo của lãnh đạo NHCSXH Việt Nam trong triển khai công tác.

Đồng thời cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội thành phố tập trung thống nhất chỉ đạo NHCSXH phấn đấu hoàn thành 99% kế hoạch tăng trưởng về tín dụng và huy động vốn; hoàn thành trên 65% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn ngân sách địa phương; phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn bình quân chung toàn chi nhánh dưới 0,2%…

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu đơn vị cần bám sát thực tiễn để đề xuất, tham mưu trong việc chuyển nguồn vốn ủy thác của địa phương cho NHCSXH.

Các thành viên Ban đại diện tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo đúng kế hoạch được phê duyệt và đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả của tín dụng chính sách.

Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại thành phố Hải Phòng…

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác