Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:25

Để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, UBND thành phố vừa yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.


Khu đô thị mới cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố. Ảnh minh họa: Đức Nghĩa

Về công tác quản lý thu, UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố tăng cường rà soát các khoản thu, nguồn thu từ phí, lệ phí, các sắc thuế, tiền thuê đất, sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nội địa năm 2018 theo dự toán HĐND thành phố giao. Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, dự án thành phố đã giao đất để đôn đốc các đơn vị hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước. Tập trung thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có mức nộp thuế không tương xứng với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải taxi…

Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế, UBND các quận, huyện rà soát các dự án phát sinh kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đủ điều kiện được khấu trừ vào tiền thuê đất để ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước. Rà soát, tổng hợp toàn bộ các doanh nghiệp có phần vốn góp của nhà nước để đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền chia lãi liên doan vào ngân sách nhà nước. Phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng, UBND quận Hải An tập trung cao công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển, phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND thành phố giao.

Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018; tăng cường rà soát việc khoán thu của các hộ kinh doanh, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, ghi thu, ghi chi tiền đất để đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2018. Rà soát các dự án đấu giá đất còn nợ tiền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó khăn, đốc đốc nộp tiền vào ngân sách; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ nợ tiền sử dụng đất.

Về công tác quản lý chi, UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018. Tham mưu công tác điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy nhanh hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. UBND các quận, huyện tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu khẩn trương triển khai dự án. Trong trường hợp ngân sách cấp huyện dự kiến thu giảm so với dự toán được giao, UBND các quận, huyện chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

haiphong.gov.vn 01/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác