Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:29

Sáng 19/10, tại Hội trường các Ban của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, đánh giá trực trạng tình hình công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố hơn 2 năm (2016 – 2018) và giải pháp phát triển đảng viên trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo Vụ Cơ sở đảng, Vụ Đảng viên, Vụ Địa phương I Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy và Văn phòng Thành ủy, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố, các đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức các Quận ủy, Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hằng năm, Thành ủy đều có Nghị quyết giao chỉ tiêu, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai và kiểm tra, giám sát các cấp ủy thực hiện thường xuyên và Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố). Các cấp ủy trực thuộc Thảnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy thành chương trình công tác, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tạo nguồn; bồi dưỡng quần chúng ưu tú; phát động các phong trào thi đua yêu nước; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng đảng; nhiều cấp ủy tiêu biểu quan tâm xây dựng quy trình nghiệp vụ (ISO trong công tác kết nạp đảng viên); tăng cường quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. 

Số lượng đảng viên được kết nạp ba năm qua là 11.124 người (trung bình mỗi năm phát triển 3.708 đảng viên), vượt chỉ tiêu đại hội các đơn vị, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra. Chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, tuổi trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố, cán bộ đảng viên làm công tác chính quyền chuyên tâm, tận tụy “xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính”, cán bộ đảng viên làm công tác xây dựng Đảng chuyên tâm, tận tuy “tinh thông nghiệp vụ”.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra từ 18.000 – 18.500 đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố đảm bảo chất lượng, cơ cấu trong các lĩnh vực, khu vực (nông thôn và đô thị, các ngành nghề sản xuất kinh doanh, các thành phần kinh tế), có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, kiến thức, năng lực, tính chiến đấu cao.

Tại Hội nghị có 11 báo cáo tham luận về công tác phát triển đảng viên được các đại biểu trình bày trực tiếp tại hội nghị trên tổng số 20 báo cáo tham luận. Các tham luận tập trung nêu những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị về chính sách, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đánh giá cao Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu tổ chức Hội nghị thiết thực, ý nghĩa và các ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh phát triển đảng viên là nhiện vụ quan trọng hàng đầu của cấp ủy đảng, thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên. Đây là công tác thường xuyên, đảm bảo Đảng ta không ngừng phát triển. Với nhiều cách làm hay sáng tạo, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố đạt được những kết quả quan trọng. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế, cụ thể một số Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố chưa đạt được chỉ tiêu phát triển đảng viên, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú ở một số chi bộ chưa được cấp ủy thật sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Thành phố đang phát triển đột phá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ XV; để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi cần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực sức chiến đấu; phát triển đội ngũ đảng viên mạnh về trí tuệ có tầm hiểu biết, phương pháp lãnh đạo tư duy đột phá, luôn đi đầu phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các cấp ủy đảng cần thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo đề dẫn, đặc biệt là những kinh nghiệm mà các tổ chức đảng bộ đã làm tốt qua công tác phát triển đảng được trao đổi tại Hội nghị này và các ý kiến của đại diện Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

 Nguyễn Hải- haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu phát triển từ 18.000 – 18.500 đảng viên nhiệm kỳ 2015 – 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác