Print Thứ Năm, 25/04/2019 22:10

Tính đến hết tháng 4, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 17,2% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM.

Tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM mặc dù có tăng hàng năm nhưng với tỷ lệ thấp, nguyên nhân là do việc trang bị máy ATM của hệ thống Ngân hàng còn hạn chế; các điểm đặt máy ATM chưa thuận tiện, chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng; còn tình trạng người hưởng đến kỳ lương ra máy ATM, gặp khi máy hết tiền hoặc đang bảo dưỡng nên phải đi lại nhiều lần mới rút được.

 Người lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH đa số là người lớn tuổi, việc sử dụng thao tác để rút tiền gặp nhiều khó khăn. Thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt Nam từ trước tới nay chưa thay đổi nhiều, vẫn chuộng việc giao dịch bằng tiền mặt hơn giao dịch điện tử.

Để phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM, BHXH thành phố Hải Phòng đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận chế độ, tăng cường kết nối chia sẻ thông tin với Bưu điện thành phố, làm việc với các ngân hàng để thường xuyên cải cách các thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn người thụ hưởng, phấn đấu đến năm 2020 ít nhất 20% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu năm 2020, ít nhất 20% người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua ATM
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác