Print Thứ Tư, 17/07/2019 16:24

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) phấn đấu đạt được trong năm 2019 tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vừa được tổ chức. Quyền Gám đốc BHXH TP Nguyễn Thị Lộc chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH bắt buộc toàn thành phố là 392.645 người, đạt 95,01% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 34,11% so với lực lượng lao động. Đặc biệt, số người tham gia BHYT đã đạt 100,3% kế hoạch BHXH Việt Nam.

Quyền Giám đốc BHXH TP Nguyễn Thị Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan BHXH đã thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN) được 4.522,735 tỷ đồng, tăng 575 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

BHXH thành phố Hải Phòng cũng đã đôn đốc các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm thẻ trùng, ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh công tác cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó tập trung rà soát, cấp thẻ BHYT đối với các trường hợp tồn đọng từ năm 2018; đôn đốc việc rà soát, trả sổ BHXH kịp thời cho người lao động…

Ngoài ra công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH cũng được tập trung triển khai và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. BHXH thành phố còn thực hiện quản lý hiệu quả nguồn quỹ BHXH, BHYT; cân đối các nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN và chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN quý I, quý II năm 2019…

BHXH TP quyết tâm phấn đấu mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,6% vào cuối năm 2019

Để đạt được mục tiêu hết năm 2019, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vượt từ 1%-3% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm tỷ lệ nợ đọng dưới mức tỷ lệ nợ của BHXH Việt Nam giao là 1,7%; mở rộng tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT là 87,6%…

6 tháng cuối năm, BHXH toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường áp dụng các biện pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tập trung phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại các doanh nghiệp chưa tham gia theo dữ liệu của ngành Thuế.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn ngành còn tích cực triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; tăng cường áp dụng các biện pháp để giảm nợ, tăng cường đôn đốc thu nợ dưới 3 tháng. Đặc biệt chú trọng công tác giám định và kiểm soát chi phí KCB BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện…

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,6% vào cuối năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác