Print Thứ Năm, 06/01/2022 12:17 Gốc

Sáng 6/1, UBND thành phố tổ chức Hội nghi triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2022. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân công bố các quyết định của UBND thành phố về: Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo đó, năm 2022, thành phố xác định Chủ đề năm là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân công bố các Quyết định của UBND thành phố tại Hội nghị.

Với mục tiêu: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biển đổi khí hậu, nước biển dâng. Bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

UBND thành phố xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, 11 chỉ tiêu kinh tế, đó là: (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 13% trở lên so với năm 2021, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,16%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 19,25%; nhóm dịch vụ tăng 5,15%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 9,0%; (2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 7.300 USD; (3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19%-20%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 46,66%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 53%; (4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 105.645,46 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 41.000 tỷ đồng; thu hải quan 60.000 tỷ đồng; (5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 200.000 tỷ đồng; (6) Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 168 triệu tấn; (7) Kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; (8) Thu hút khách du lịch đạt khoảng 4,53 triệu lượt khách; (9) Xây dựng nông thôn mới: 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 08 xã thí điểm từ năm 2020 và 14 xã từ năm 2021; xây dựng tiếp 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu; (10) Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 42%; (11) Thu hút 2,5-3,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

5 chỉ tiêu xã hội: (12) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,68%; (13) Giải quyết việc làm cho khoảng 56.700 lượt người lao động; (14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 37%; (15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; (16) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) giảm 0,5%.

3 chỉ tiêu môi trường: (17) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%; (18) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý: ở đô thị đạt 100%; nông thôn: thu gom đạt 95%, xử lý hợp vệ sinh đạt 71%; (19) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%.

Các đại biểu dự Hội nghị.

UBND thành phố cũng xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2022, đó là: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút vá sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn chi. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển-logistis; du lịch-thương mại. Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Thực hiện các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2022; Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời nghe các tham luận của: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Chủ đề năm 2022 về “Thực hiện chuyển đổi số”; Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng thực hiện Chủ đề năm 2022 về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị”; Chủ tịch UBND huyện An Dương thực hiện Chủ đề năm 2022 về “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” gắn với hoàn thiện các tiêu chí chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2021, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thống nhất với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà UBND thành phố đã đề ra; đồng thời lưu ý trong năm 2022, Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển, nỗ lực cố gắng để giữ vững vị trí tốp 3 của cả nước trong nhiều lĩnh vực; Hải Phòng có tốc độ di dân tự do người từ địa phương khác đến thấp, vì vậy, phải làm sao phấn đấu để thành phố có mức độ gia tăng dân số cao ít nhất gấp 2 lần nhiệm kỳ trước để có đủ nguồn nhân lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Và để đạt được mục tiêu đó, phải đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội để thay thế các khu nhà tập thể cũ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương khác đến sinh sống, làm việc; các nhà ở xã hội phải phát triển đồng bộ với kinh tế-xã hội, bệnh viện, trường học, giao thông… Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cần tính toán sao cho phù hợp, tập trung vào chất lượng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cần huy động ngồn lực cho đầu tư phat triển ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, phải cải cách thủ tục hành chính, quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, vì đây cũng là nơi có nhiều đóng góp ngân sách cho thành phố. Cố gắng thu hút các dự án có nguồn thu lớn trong tương lai…

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao trong năm 2022, đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trước mắt, Tết Nguyên đán sắp đến, cần căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đề xuất việc tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo an toàn, hợp lý; Công an thành phố tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; các quận, huyện phối hợp, tập trung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời; quan tâm đến các gia đình chính sách, người khó khăn để mọi nhà, mọi người đều có Tết…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố phát động phong trào thi đua năm 2022 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; thực hiện tốt Chủ đề hành động năm 2022 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số“.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác