Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:15

Nghị quyết 28 Hội nghị Trung ương 7 (khóa 12) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) có 11 nội dung cải cách chính sách và 5 nhiệm vụ, giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Báo Hải Phòng có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Lộc, Phó giám đốc phụ trách BHXH Hải Phòng chung quanh việc triển khai nghị quyết.

Đoàn viên, thanh niên BHXH thành phố tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân.

 

– Đề nghị đồng chí cho biết công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết 28 được BHXH thành phố thực hiện ra sao?

– Nghị quyết 28 ban hành kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và có thể được coi như là “luồng gió mới”, khẳng định bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội. Căn cứ Chương trình hành động của BHXH Việt Nam và Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 30-7-2018 của Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết 28, BHXH Hải Phòng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể.

Theo đó, BHXH thành phố, BHXH các quận, huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết 28 và kế hoạch của BHXH Hải Phòng đến từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị. Qua đó, cán bộ, viên chức và người lao động nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng về chủ trương, định hướng chính sách nêu tại Nghị quyết số 28, gắn với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm. Từ đó tham mưu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, BHXH các quận, huyện xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu trên địa bàn; định kỳ hằng quý, hằng năm tổng hợp báo cáo, nhìn nhận những hạn chế, khó khăn để kịp thời điều chỉnh.

– Nghị quyết nêu rõ mục tiêu cụ thể từng giai đoạn đến các năm 2021, 2025 và 2030, tương ứng với đó, Hải Phòng cần đạt những chỉ tiêu cụ thể nào?

– Mục tiêu phấn đấu của BHXH Hải Phòng giai đoạn đến các năm 2021, 2025 và 2030 cụ thể là: 43%, 55% và 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,6%, 3%, 5,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 37%, 47%, 62% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 57%, 60%, 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 82%, 85%, 92%; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4.

Để đạt mục tiêu cần kiên trì, có kế hoạch lâu dài, đòi hỏi có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố có những bước phát triển sâu rộng, vững chắc. Tính đến hết ngày 30-9-2018, toàn thành phố có gần 372.000 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; gần 6.000 người tham gia BHTN; gần 1,7 triệu người tham gia BHYT. Số thu đạt hơn 6.000 tỷ đồng; giải quyết chế độ, chính sách BHXH gần 128.000 hồ sơ… Các chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, hỗ trợ mua thẻ BHYT các hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người nhiễm HIV… tạo động lực lớn để ngành BHXH tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3-8-2018  giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH cho các địa phương. Đây là định hướng chỉ đạo hết sức quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 28.

– Thực hiện Nghị quyết 28 tại Hải Phòng gặp khó khăn, thách thức nào?

– Những kết quả đạt được tạo tiền đề vững chắc để ngành BHXH tiếp tục triển khai, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc thực hiện Nghị quyết 28 sẽ gặp một số khó khăn, thách thức nhất định. Nguyên nhân, việc mở rộng và phát triển người tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ BHXH tăng chậm; số lượng người rời bỏ hệ thống BHXH (nhận chế độ BHXH một lần) đang tăng nhanh; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH chậm được khắc phục. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn; nhận thức của một bộ phận người lao động, người sử dụng lao động về vai trò, mục đích, ý nghĩa của BHXH chưa đầy đủ. Hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH còn hạn chế; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH chưa thật sự tạo sự tin cậy để thu hút người lao động tham gia BHXH…

– Giải pháp cụ thể BHXH thành phố thực hiện trong thời gian tới?

– BHXH thành phố tiếp tục tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện, nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 28, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

BHXH thành phố chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung nghị quyết, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT; triển khai hiệu quả cao các phần mềm nghiệp vụ về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ; từng bước triển khai việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN; hướng dẫn, tư vấn, giải đáp các quy trình thủ tục đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

– Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 Hoàng Huế – Báo Hải Phòng  08/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu đến năm 2030 có 70% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác