Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:24

Sáng 18/8, tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển HTX, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Hội nghị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì. Tham dự có đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành 
dự tại điểm cầu Hải Phòng

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân, các nhà khoa học… gắn kết cùng nhau xây dựng và phát triển bền vững các chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập và lợi ích của các bên tham gia, củng cố phát triển các tổ chức nông dân, HTX thông qua liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 326 HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Kinh tế tập thể thành phố đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào ổn định tình hình kinh tế – chính trị của thành phố. Các HTX, đặc biệt trong nông nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố, tích cực trong hoạt động xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động. Các HTX thành lập mới, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012 đã phát huy vai trò tổ chức sản xuất, hỗ trợ thành viên theo hướng bền vững, đang từng bước thoát khó khăn, yếu kém.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhấn mạnh, chính sách tam nông (nông nghiệp, nông dân và nông thôn) luôn được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Hội nghị này được triển khai là để thực hiện Nghị quyết 32/2016/QH14 23/11/2016 của Quốc hội khóa 14, trong đó có nội dung rất quan trọng là phấn đấu đến năm 2020 có 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện 
Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 để nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ quản lý; cán bộ, thành viên HTX, người dân. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của hệ thống quản lý nhà nước; lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX. Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh HTX, Hội Nông dân và các Ban, ngành, đoàn thể liên quan từ Trung ương đến địa phương tổ chức triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg. Huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho các HTX nông nghiệp. Phát triển, xây dựng các mô hình liên hiệp HTX nhằm kết nối các doanh nghiệp đang thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.v18/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu đến năm 2020 có 15.000 HTX, Liên minh HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác