Print Thứ Tư, 24/06/2020 19:38 Gốc

Các quận, huyện cần tập trung rà soát lại công việc, rà soát toàn bộ đối tượng hộ nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn đảm bảo đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án… Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 52 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, chiều 24/6.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2020 tổng số các hộ đăng ký xây, sửa nhà thuộc danh sách các quận, huyện gửi về là 641/816 hộ đã được UBND thành phố phê duyệt (đạt 78,5%). Tính đến 22/6/2020, tổng số hộ đã nhận được gạch hỗ trợ của thành phố là 135/816 hộ (đạt 16,54% so với Quyết định đã phê duyệt; đạt 21,06% so với nhu cầu đăng ký).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu kết luận cuộc họp..
Lãnh đạo huyện Tiên Lãng phát biểu về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 52 tại địa phương..

Qua nghe các ý kiến, phát biểu kết luận tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định, Nghị quyết 52 là một chủ trương đúng đắn thể hiện tính nhân văn quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống của các gia đình chính sách và hộ nghèo mà Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước triển khai. Tuy nhiên, đến thời điểm này tiến độ thực hiện Nghị quyết đang chậm, Phó Chủ tịch giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan và địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch được phê duyệt đảm bảo các hộ nghèo được hỗ trợ sử dụng vốn vay, vật liệu đúng mục đích. Đồng thời, yêu cầu các quận, huyện trong quá trình cung cấp nguyên liệu gạch, xi măng phải đảm bảo chất lượng và tiến độ cấp phát cho các hộ dân theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ nghèo trên địa bàn tiếp nhận hỗ trợ thực hiện xây mới và sửa chữa nhà ở theo kế hoạch đã đăng ký. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo các hộ sử dụng vốn vay, vật liệu đúng mục đích đảm bảo chất lượng và tiến độ. Quyết tâm đến cuối năm 2020 những hộ đã đăng ký phải hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu đến hết năm các hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết 52 phải hoàn thành việc xây dựng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác