Print Thứ Năm, 18/04/2019 21:33

Chiều 17-4, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư PPP. Lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường; Xây dựng; Văn Phòng UBND thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện: Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng; Ban quản lý dự án và các nhà thầu cùng dự.

Tuyến đường bộ ven biển có chiều dài tuyến qua Tiên Lãng là 11,2 km, Kiến Thụy gần 6km và Đồ Sơn 2,9 km. Đến nay, các địa phương có dự án đi qua đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã phê duyệt được 1.416/1.523 hộ (đạt 92,9%); đã chi trả cho 1.353/1.523 hộ đạt 88,5%. Số hộ chưa phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ GPMB liên quan đến 110 hộ dân, tương ứng diện tích đất cần giải phóng là hơn 11ha.

Vướng mắc chủ yếu là do có kiến nghị về giá đất; nguồn gốc đất và có 11 hộ ở huyện Kiến Thụy, 10 hộ ở quận Đồ Sơn có kiến nghị được tái định cư bằng đất thay vì trả bằng tiền.

Tại tỉnh Thái Bình đã phê duyệt đền bù, hỗ trợ GPMB cho 644/690 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có liên quan, với tổng diện tích 34,49ha. Trong đó, có 529/690 hộ nhận tiền và bàn giao diện tích 30,27 ha đạt 80,55%.  

Về công tác thi công, trên mặt bằng được bàn giao, chủ đầu tư và nhà thầu đang tiến hành các thủ tục theo qui định, tổ chức rà phá bom mìn, thi công đào ranh giới theo GPMB trên toàn tuyến. Hạng mục thi công cầu Văn Úc; đã hoàn thành thi công được 14/52 cọc khoan nhồi; tổ chức thi công đồng loạt trên 10/52 thân, mố trụ; đúc dầm Super – T được 9/240 chiếc.

Hạng mục thi công cầu Thái Bình phía đầu huyện Thái Thụy đang gấp rút hoàn thành công tác tập kết máy, thiết bị  để có thể thi công trong tháng 4 này.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyển kết luận chỉ đạo cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và chủ đầu tư và chính quyền các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và quận Đồ Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB; tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh.

Cụ thể, huyên Kiến Thụy, còn 36 hộ diện tích đất tương đương 1,1ha chưa giải phóng; trong đó có 11 hộ có nhu cầu tái định cư. Quận Đồ Sơn có 24 hộ đủ điều kiện tái định cư, trong đó có 10 hộ yêu cầu được tái định cư bằng đất; 9 hộ đã nhận tiền tái định cư; 3 hộ đã cân nhắc giữa việc nhận tiên hay đề nghị nhận đất.

Quận Đồ Sơn tổ chức đối thoại, mời cơ quan tư vấn để làm công tác thẩm định giá tái định cư bằng tiền. Tại huyện Tiên Lãng vận động thuyết phục đẩy nhanh GPMB, trong trường hợp cần thiết đồng ý phương án chuyển tiền đền bù, hỗ trợ vào kho bạc nhà nước để thu hồi đất cho dự án và giải quyết vướng mắc kiến nghị sau.

Các địa phương tuyên tuyên truyền vận động nhân dân tái định cư bằng tiền. Trong trường hợp các hộ dân không chấp nhận tái định cư bằng tiền, chủ đầu tư và UBND các quận lập dự án tái định cư theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương vận động nhân dân, đẩy nhanh tiến độ GPMB đảm bảo công tác GPMB cơ bản hoàn thành trong tháng 4 này.

Về công tác thi công, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, phương tiện thi công dự án bảo đảm tiến độ. Quá trình thi công chủ động có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân./.

Đoàn Lanh 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác GPMB Dự án tuyến đường bộ ven biển trong tháng 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác