Print Thứ Sáu, 06/08/2021 11:39 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 5/8/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Theo đó, thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 1/12/2020 của Thành ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh COVID-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”. Chủ động, theo dõi đánh giá đúng tình hình để có giải pháp, đối sách cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, lĩnh vực; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100% kế hoạch.

Tại Chỉ thị, UBND đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới. Giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Thành phố Hải Phòng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Ảnh: Hồng Phong.

Đẩy mạnh cải cách hành chính với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp trên trực tiếp, đặc biệt là đối với các dự án lớn, trọng điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng. Thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững. Tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc.

Tại Chỉ thị, Chỉ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan và yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác