Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:14

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định về việc phân công công tác đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố theo nguyên tắc: Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo chung và điều hành các công việc của UBND thành phố, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo pháp luật quy định thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Chủ tịch UBND thành phố phân công các Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách các lĩnh vực công tác của UBND thành phố, ngoại trừ các công việc do Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND thành phố sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề quan trọng.

Quyết định cũng quy định phân công nhiệm vụ cụ thể của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng – Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND thành phố; lãnh đạo các thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh  nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: nội chính; quốc phòng – an ninh; đối ngoại và kinh tế đối ngoại; quy hoạch và kế hoạch; điều hành quản lý tài chính – ngân sách; đầu tư công và tài sản công; các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: giao thông, xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông. Phó chủ tịch Lê Khắc Nam trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: văn hóa – xã hội, các đoàn thể chính trị – xã hội. Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngân hàng, phòng chống cháy nổ, đăng ký kinh doanh. Phó chủ tịch Nguyễn Đình Chuyến trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp.

Báo Hải Phòng  04/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phân công công tác đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác