Print Thứ Sáu, 29/05/2020 14:38 Gốc

Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, vừa qua, UBND thành phố đã có văn bản phân công các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ, thẩm định, kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ, báo cáo UBND thành phố phê duyệt như sau:

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành được giao phối hợp có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đối tượng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan chủ trì nhằm bảo đảm về tiến độ thời gian theo quy định.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phân công các ngành để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác