Print Thứ Năm, 18/06/2020 15:57 Gốc

Ngày 17.6, Thủ tướng ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Nội dung đáng chú ý trong quyết định là các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống ETC phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm thu phí dịch vụ đang hoạt động mà chưa lắp đặt hệ thống ETC, chậm nhất đến ngày 31.12.2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của quyết định này.

Các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống ETC phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. ẢNH: NGỌC THẮNG.

Căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, Thủ tướng giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông và quyết định thời điểm chuyển làn hỗn hợp này sang thu phí ETC và thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức ETC; quyết định tạm dừng và thời gian tạm dừng việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí ETC đối với trạm đã lắp đặt hệ thống ETC, và với trạm thu phí đến hết 31.12 mà chưa chuyển sang thu phí ETC.

Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư ETC, Thủ tướng giao tiến độ hoàn thành thu phí ETC do Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khai thu phí khi thực hiện thu phí ETC theo quy định của quyết định này.

Chí Hiếu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phải hoàn thành việc thu phí không dừng trước 31.12.2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác