Print Thứ Ba, 06/08/2019 16:21

Vừa qua, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố đã tổ chức tập huấn cho hơn 500 lãnh đạo, cán bộ địa chính các quận, huyện, xã, phường, các đơn vị liên quan để triển khai việc thực hiện trên phạm vi toàn thành phố. Nhân sự kiện trên, Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc trao đỏi nhanh với ông Trần Văn Phương-Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố xung quanh vấn đề trên…

Ông Trần Văn Phương

PV: Trước hết, ông cho biết mục đích của việc kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất?

Ông Trần Văn Phương: Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua.

Đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đây cũng là cơ sở, “đầu vào” quan trọng cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030, xây dựng chiến lược phát triển KTXH đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng chính bởi mục đích quan trọng trên, công tác tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất.

PV: Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gồm những nội dung chính nào, thưa ông? 

Ông Trần Văn Phương: Bao gồm diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013, diện tích các loại đối tượng đang sử dụng, quản lý theo Điều 5, 8 Luật Đất đai 2013. Trong đó, cụ thể là các loại đất: trồng lúa, đất rừng, đất ngập nước, đất bảo tồn; tình hình đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá, đất do các ban quản lý rừng, doanh nghiệp sản xuất nông-lâm nghiệp quản lý sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất bị sạt lở, bồi đắp, diện tích các đảo…

Các khu công nghiệp cũng trong diện kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

PV: Ông cho biết thêm, thời điểm thực hiện và thời hạn hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019?

Ông Trần Văn Phương: Thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thống nhất trên phạm vi cả nước.

Hải Phòng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh trên, theo đó đồng loạt triển khai từ 1-8-2019 và cấp xã hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 16-1-2020; cấp huyện trước ngày 1-3-2020 và toàn thành phố là trước ngày 16-4-2020. Thời hạn hoàn thành việc chốt số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên phạm vi cấp xã là hết 31-12-2019.

Để đảm bảo tiến độ trên, ngay sau khi được tập huấn, trao đổi, giải đáp thắc mắc, là Phó Ban chỉ đạo, tôi đã đề nghị các thành viên của Ban chỉ đạo bắt tay ngay vào công việc, tham mưu cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cấp huyện, xã tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, kế hoạch đặt ra, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Kim Oanh thực hiện

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Ông Trần Văn Phương-Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường: “Đầu vào” kiểm kê đất đai là nguồn lực quan trọng phát triển KT-XH
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác