Print Thứ Sáu, 25/10/2019 17:10

Trong tháng 9, BHXH thành phố đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng tại 15 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT với số tiền 11,213 tỷ đồng; trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đối với 221 lao động. Trong và sau thanh tra, các đơn vị đã nộp được số tiền 1,239 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 9, BHXH thành phố đã kiểm tra tại 13 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT với số tiền 422,3 triệu đồng; trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đối với 7 lao động. Trong và sau kiểm tra, các đơn vị đã nộp số tiền là 206,9 triệu đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nộp trên 1,2 tỷ đồng sau thanh tra nợ BHXH
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác