Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:51

Trong năm 2017, ngành ngân hàng thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước thực hiện tốt công tác thu thuế bằng hình thức điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Kết quả, ngành ngân hàng đã phối hợp với Cục Thuế Hải Phòng thu thuế nộp qua ngân hàng đạt 9.860 tỷ đồng. Trong đó, số thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 7.240 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74%. Phối hợp với Chi cục Hải quan Hải Phòng thu nộp qua ngân hàng 25.695 tỷ đồng. Trong đó số thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 21.740 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 85%.
(An ninh Hải Phòng 06/02/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nộp thuế bằng hình thức điện tử gần 29.000 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác