Print Thứ Bảy, 23/03/2019 13:22

Trong tháng 2, số thu ngân sách khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 147,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng thu đạt 286,4 tỷ đồng, đạt 14% dự toán HĐND thành phố giao.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, trong tháng 2 số thu ngân sách đạt 86,8 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng ước thu 210,5 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó một số doanh nghiệp có số nộp tăng so với cùng kỳ như Công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng, Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ.

Đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ước thu tháng 2 đạt 275,3 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 802,5 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Nộp ngân sách khu vực DNNN địa phương tăng 40%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác