Print Thứ Năm, 28/02/2019 09:37

Trong tháng 1, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT tại 14 đơn vị sử dụng lao động.

Trong đó kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc BHXH thành phố 4 đơn vị, thanh tra chuyên ngành 8 đơn vị; phối hợp với Thanh tra Sở LĐTB&XH kiểm tra 2 đơn vị; phối hợp với Thanh tra thành phố thanh tra tại 36 đơn vị. Trong và sau thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng đã nộp 3,887 tỷ đồng (so với tổng số tiền nợ đọng là 24,983 tỷ đồng); kiến nghị lập danh sách đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho 205 lao động. Ngoài ra, cũng trong tháng 1, cơ quan BHXH còn kiểm tra tại 1 cơ sở KCB BHYT.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Nộp gần 3,9 tỷ đồng nợ BHXH sau thanh, kiểm tra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác