Print Thứ Hai, 28/02/2022 11:35 Gốc

Bộ Y tế ngày 28/2 cho biết, trên cơ sở các nghiên cứu đánh giá độ ổn định liên quan đến hạn dùng của vaccine được bổ sung, các cơ quan chuyên môn đã xem xét thẩm định, Cục Quản lý Dược đã đồng ý tăng hạn dùng của vaccine phòng Abdala từ 6 tháng lên 9 tháng.

Trước đó, ngày 08/10/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4749/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vaccine phòng COVID-19 Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hạn dùng theo hướng dẫn sử dụng là 06 tháng ở điều kiện bảo quản 02-08°C.

Cũng như các vaccine phòng COVID-19 khác, vaccine phòng COVID-19 Abdala được nghiên cứu và phê duyệt theo hình thức cuốn chiếu, nghĩa là phê duyệt cho những phần đã hoàn thiện trong khi nhà sản xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Tăng hạn dùng vaccine COVID-19 Abdala từ 6 lên 9 tháng.

Trên cơ sở các nghiên cứu đánh giá độ ổn định liên quan đến hạn dùng của vaccine được bổ sung, các cơ quan chuyên môn đã xem xét thẩm định và Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có Công văn số 1299/QLD-KD ngày 23/2/2022 về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine phòng Abdala từ 06 tháng lên 09 tháng ở điều kiện bảo quản 02-08°C.

Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vaccine Abdala không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine.

Thái Bình

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nóng: Tăng hạn dùng vaccine COVID-19 Abdala từ 6 lên 9 tháng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác