Print Thứ Năm, 03/03/2022 15:02 Gốc

1. Quan điểm chỉ đạo

2. Mục tiêu tổng quát

3. Phát triển chính quyền số

4. Phát triển kinh tế số

5. Phát triển xã hội số

6. Nhiệm vụ giải pháp 1

7. Nhiệm vụ giải pháp 2

8.  Nhiệm vụ giải pháp 3

9. Nhiệm vụ giải pháp 4

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nội dung Chương trình phát thanh Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác