Print Chủ Nhật, 26/07/2020 11:40 Gốc

Ngày 22/7/2020, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, quyết định Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV với những nội dung sau:

– Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố theo quy định.

– Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

– Thực hiện chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

– Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nội dung Chương trình giám sát 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác