Print Thứ Ba, 01/12/2020 14:00 Gốc

Tháng 11, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Cục C06) – Bộ Công an, trong việc thực hiện 2 dự án lớn của ngành là: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD, CATP đã đạt được những kết quả quan trọng trên mọi phương diện.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triều khai 2 dự án ngay sau hội nghị trực tuyến định kỳ tháng 11-2020 của Bộ Công an.

Trong tháng, CATP đã ban hành một loạt các văn bản chỉ đạo, triển khai đẩy nhanh tiến độ 2 dự án. Tiêu biểu như: Các công văn về việc thống kê, đánh giá kết quả gửi Phiếu HK03 (kèm DC01); Rà soát trường hợp công dân thôi quốc tịch Việt Nam; Triển khai đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống phần mềm, kênh truyền, bảo mật và xác thực dự án CSDLQG về DC. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về hội trường, nguồn điện, đường truyền, âm thanh, ánh sáng để phục vụ tốt cho công tác đào tạo, tập huấn; Rà soát, lập danh sách hộ, nhân khẩu chưa nhận được Phiếu HK04 để xóa đăng ký thường trú để phục vụ cho việc làm sạch CSDL; Giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch phục vụ làm sạch dữ liệu và cấp số định danh cá nhân; Thực hiện một số nội dung phục vụ triển khai thực hiện 2 dự án bảo đảm tiến độ, hiệu quả; Bố trí, luân chuyển cán bộ thực hiện công tác cấp CCCD; Chấn chỉnh tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, phúc tra; Hướng dẫn thực hiện cấp CCCD trên địa bàn thành phố…

CSDL dân cư được khai thác hiệu quả trong công tác cấp CCCD.

Trước sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc CATP, công an các đơn vị, địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CBCS và các cấp, ngành, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và 2 dự án nêu trên, cũng như quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Chỉ trong tháng 11, CATP đã phối hợp đăng tải 416 tin bài, 6.435 lượt phát trên hệ thống loa truyền thanh của quận, huyện, xã, phường, thị trấn; tổ chức 2.959 buổi tuyên truyền thông qua các cuộc họp tổ dân phố, thôn; tuyên truyền tới 13.570 người dân khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an triển khai thực hiện hiệu quả 2 dự án.

Cơ sở dữ liệu dân cư được khai thác hiệu quả trong công tác cấp CCCD.

Trong công tác kiểm tra, phúc tra, CATP đã hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra của phúc tra thông tin về công dân trong CSDLGQ về DC tại Công an 14 quận, huyện và 217 xã, phường, thị trấn với gần 840 hộ, trên 2.600 nhân khẩu. Trong đó, tỷ lệ thông tin dân cư đúng đạt gần 84%.

Cùng với đó, hiện toàn thành phố đã thu thập thông tin dân cư của gần 2,2 triệu nhân khẩu, đạt tỷ lệ 100%. Thu thập Phiếu DC01 đối với nhân khẩu tạm trú ngoài thành phố đạt 100%, với trên 12 nghìn nhân khẩu. Riêng tổng số nhân khẩu không có nơi thường trú trong diện thu thập của thành phố có 270 nhân khẩu; số đã thu thập Phiếu DC01 là 195/270 nhân khẩu, đạt trên 72 %.

Đáng chú ý, tiến hành kiểm tra, phúc tra của phúc tra lần 2, Công an các địa phương đã tổ chức kiểm tra, phúc tra của phúc tra gần 145.500/gần 2.2000.000 nhân khẩu thường trú, đạt trên 6,6 %. Trong đó, số nhân khẩu có thông tin sai và thiếu chiếm gần 19%; số nhân khẩu đã cập nhật, chỉnh sửa bổ sung thông tin dân cư trên hệ thống phần mềm quản lý dân cư đạt gần 27 nghìn nhân khẩu, đạt 98%. Số nhân khẩu bị trùng thông tin đã được xử lý, giải quyết là gần 9.500/trên 11.100 nhân khẩu, đạt trên 85%. Cũng trong tháng, đã có trên 6.200 hồ sơ thường trú, gần 370 hồ sơ tạm trú, gần 30 trường hợp tạm vắng đã được ứng dụng phần mềm quản lý dân cư. Hệ thống máy móc, thiết bị tại Trung tâm dữ liệu dân cư CATP được quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả…

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-CATP giới thiệu hệ thống máy chủ Trung tâm Dữ liệu dân cư.

Đối với dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD, trong tháng, cùng với việc cử CBCS tham gia đoàn công tác kiểm thử, đánh giá và góp ý kiến vào phần mềm cấp CCCD thu nhận vân tay do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an tổ chức đạt kết quả tốt; CATP đã hướng dẫn Công an các quận, huyện sử dụng đĩa Video hướng dẫn quy trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài liệu do Cục cấp để tự tổ chức và hoàn thành tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho CBCS trực tiếp làm công tác cấp CCCD. Tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, lập danh sách số người trong diện cấp thẻ CCCD theo quy định; tăng cường cán bộ làm công tác cấp CCCD; phối hợp tiếp nhận, lắp đặt, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, bảo đảm tốt các nội dung, điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử từ ngày 1/1/2021…

Chỉ trong tháng 11, lực lượng chức năng đã tổ chức thu nhận trên 7,8 nghìn hồ sơ cấp CCCD; tiến hành tra cứu thông tin CCCD phục vụ công tác nghiệp vụ 89 trường hợp. Theo đó, tính đến cuối tháng 11-2020, toàn thành phố đã cấp trên 216,1 nghìn CMND 12 số; trên 883 nghìn thẻ CCCD (trong đó: cấp mới chiếm trên 818,7 nghìn; cấp đổi trên 19,2 nghìn; cấp lại 45,1 nghìn thẻ CCCD).

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai 2 dự án nêu trên, lực lượng chức năng đang gặp phải một số khó khăn, bấp cập nhất định. Trong đó có một phần là do sự chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật; việc trang cấp phương tiện, thiết bị máy móc, đường truyền chưa đồng bộ…

Theo đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả 2 dự án trên, CATP kiến nghị Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục quan tâm nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 2 dự án để tạo hành pháp lý đồng bộ, vững chắc cho Công an các đơn vị, địa phương làm căn cứ để tổ chức, triển khai, thực hiện; quan tâm trang cấp phương tiện, thiết bị; hỗ trợ kinh phí để thay thế, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, đường truyền; đào tạo cán bộ tham gia hệ thống và in ấn, trang cấp các biểu mẫu… phục vụ 2 dự án; hướng dẫn cụ thể về đối tượng tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, hệ thống phần mềm, kênh truyền, bảo mật và xác thực dự án xây dựng CSDLQG về DC để CATP tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Công tác cấp CCCD được duy trì ổn định để phục vụ kịp thời nhu cầu giao dịch của công dân.

Tháng 12 là tháng được xác định là trọng tâm, then chốt đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần việc của 2 dự án. Do đó, quán triệt nghiêm tinh thần “trách nhiệm và kỷ luật”, cùng với việc tổ chức triển khai hiệu quả các phần việc đã được xác định tại giao ban định kỳ tháng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn quốc, thời gian tới CATP sẽ phải tập trung cao độ, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo các kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác triển khai thực hiện 2 dự án; nắm chắc tình hình thực hiện tại cơ sở, chủ động xin ý kiến chỉ đạo để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tập trung lực lượng tổ chức nhập liệu Phiếu DC01, DC02 trong CSDL dân cư thành phố để hoàn thiện CSDL. Tiếp tục rà soát, thu thập, cập nhật thường xuyên thông tin công dân ngay tại cơ sở để đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin của công dân trong CSDLQG về DC theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Tập trung chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc việc thu thập thông tin nhân khẩu tạm trú; nhân khẩu không có nơi thường trú theo kế hoạch đề ra; phối hợp tổ chức đào tạo, triển khai đường truyền, bảo mật và xác thực Dự án CSDLQG về DC; vận hành, quản lý, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu dân cư thành để phục vụ tốt 2 dự án. Tiếp nhận hệ thống máy thu nhận cấp CCCD lưu động; tiến hành nhập liệu thông tin công dân từ thông tin trong CSDLQG về DC vào Phiếu thu nhận thông tin CCCD trong phần mềm cấp CCCD. Đồng thời, chủ động rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết khác để tổ chức triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an…

Khánh Chi

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Nỗ lực triển khai hiệu quả 2 dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác