Print Thứ Hai, 16/03/2020 18:15 Gốc

Gác lại niềm vui riêng, vì lợi ích chung của cộng đồng, chính là hành động thiết thực nhất mà mỗi người dân có thể đóng góp cho xã hội trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Những hành động đẹp trong mùa dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác