Print Thứ Bảy, 04/04/2020 21:44 Gốc

Hải Phòng là địa phương đầu tiên của nước thành lập các chốt kiểm soát y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Trong hơn 1 tuần qua, những người giữ chốt đã cần mẫn thực hiện nhiệm vụ bất kể nắng mưa, đảm bảo hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Những chốt kiểm dịch COVID-19 tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác