Print Thứ Sáu, 09/08/2019 10:15

Nhóm khảo sát số 2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố vừa khảo sát tại Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội  phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, công tác vận động nhân dân, thực hiện đoàn kết toàn dân. Đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng nhóm chủ trì cuộc khảo sát.


Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Huyện ủy Vĩnh Bảo, 5năm qua, công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện
được chú trọng; đổi mới hoạt động, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của của UBND huyện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến 30/30 xã, thị trấn, với 265 thôn, khu phố đăng ký thực hiện 5 nội dung cuộc vận động. 17 xã với 9 giáo xứ, 31 giáo họ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện 10 nội dung “Kính Chúa yêu nước”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư – sống tốt đời đẹp đạo”. 142 chùa đăng ký xây dựng “Chùa cảnh tân tiến”. Toàn huyện có 235/265 làng được công nhận làng văn hóa, 51.121/57.173 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Tuy nhiên, một bộ phận cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thực sự sâu sắc và đầy đủ về vị trí, vai trò của MTTQ và đoàn thể chính trị – xã hội. Khắc phục hạn chế này, thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Bảo tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội…

Đồng chí Cao Xuân Liên ghi nhận các nội dung nhóm khảo sát quan tâm được huyện chuẩn bị kỹ trao đổi rõ nét, cụ thể, nhiều điểm mới. Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng của công tác dân vận; tăng cường đổi mới công tác dân vận chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở… Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở, dữ liệu để Nhóm khảo sát báo cáo Tổ Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham mưu cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhóm Khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố làm việc tại Huyện ủy Vĩnh Bảo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác