Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:13

Thực hiện cam kết của UBND thành phố với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng (Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng) đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng đã tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn; nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng đã chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực cho các doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất cho vay đối với khoản cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Ước đến hết tháng 9/2018, đối với cho vay nông nghiệp nông thôn, dư nợ cho vay của Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng đạt 14.690 tỷ đồng, tăng 13,14% so với cùng kỳ năm 2017; cho vay phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 37.900 tỷ đồng, tăng 17,81% so với cùng kỳ năm 2017; cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu 2.650 tỷ đồng, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm 2017; cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 920 tỷ đồng.

Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu thuế bằng hình thức điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Đến nay, hầu hết các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đều thực hiện thu thuế bằng hình thức điện tử, liên thông với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng – Cục Thuế Hải Phòng – Cục Hải quan Hải Phòng. Ước 9 tháng năm 2018, phối hợp với Cục Thuế Hải Phòng, số thuế nộp qua ngân hàng đạt 7.212 tỷ đồng, trong đó thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 5.841 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80,99%. Phối hợp với Chi cục Hải quan Hải Phòng, tổng số thuế nộp qua ngân hàng là 18.968 tỷ đồng; trong đó số thuế nộp bằng hình thức điện tử đạt 16.127 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 85,02%.

haiphong.gov.vn 07/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhiều giải pháp tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác