Print Thứ Năm, 24/10/2019 09:01

Gửi ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 tới Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đánh giá, công tác quản lý, sử dụng nguồn thu còn hạn chế và chưa hiệu quả. Thậm chí nhiều địa phương báo cáo nợ thuế không chính xác…

21/36 địa phương báo cáo nợ thuế không chính xác

Qua kiểm toán cho thấy, một số địa phương chưa điều chỉnh kịp thời đơn giá cho thuê đất như tỉnh Phú Yên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Hưng Yên;  có địa phương chưa ký hợp đồng cho thuê đất đối với một số trường hợp đã được cấp phép khai thác khoáng sản.

Một số khoản thu phí tại các đơn vị trực thuộc của các bộ, cơ quan Trung ương được phép để lại sử dụng nhưng tỷ lệ để lại lớn, đơn vị không có nhu cầu sử dụng, tồn dư qua nhiều nămgây lãng phí nguồn lực NSNN. Số dư tính đến ngày 31-12-2018 của Bộ Tài chính là hơn 142 tỷ đồng (phí cho vay lại và phí bảo lãnh hơn 136 tỷ đồng; phí quản lý và giám sát bảo hiểm hơn 6 tỷ đồng); Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên 75 tỷ đồng,… Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính tăng thu qua kết quả kiểm toán đến 30-9-2019 là 14,9 nghìn tỷ đồng.

Về nợ thuế, theo báo cáo, tính đến ngày 30-9-2019, tổng số nợ thuế nội địa khoảng 80,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8% so với thời điểm 31-12-2018. Kết quả kiểm toán còn cho thấy, có 21/36 địa phương báo cáo nợ thuế không chính xác số tiền gần 1.297 tỷ đồng. Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 591 tỷ đồng, Phú Yên 164 tỷ đồng, Lạng Sơn 162,8 tỷ đồng, Hòa Bình 33 tỷ đồng, Bình Định 56 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 51,4 tỷ đồng, Thanh Hóa 50,9 tỷ đồng, Quảng Nam 50,8 tỷ đồng, Lâm Đồng 44,4 tỷ đồng, Thái Nguyên 30 tỷ đồng, Ninh Bình 25,7 tỷ đồng, Hậu Giang 16,3 tỷ đồng, Phú Thọ 14,8 tỷ đồng…

Cùng đó là tình trạng quản lý thu chưa chặt chẽ, kê khai thuế không đầy đủ, chưa thực hiện kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định tại một số địa phương. Điển hình như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai,…

Giải ngân chậm, lãng phí vốn

Đánh giá về chi ngân sách năm 2019, Kiểm toán Nhà nước nhận xét: Nhiều báo cáo dự toán của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 chưa phù hợp hoặc chưa đầy đủ. Một số bộ, cơ quan Trung ương đều ước số thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2019 đạt 100% dự toán giao, tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước khẳng định là “không có tính khả thi”.

Đến hết quí II-2019, tỷ lệ giải ngân nhiều đơn vị còn thấp: Bộ Giáo dục và Đào tạo 26%, Bộ Y tế 18%, Đại học Quốc gia Hà Nội 29%, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam 21,8%, Viện Hàn lâm khoa học xã hội và nhân văn 16,9%, Bộ Công Thương (chưa báo cáo đầy đủ tình hình giải ngân đến 30-6-2019 để làm cơ sở ước thực hiện 2019).

Một số địa phương (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kiên Giang,…) chưa đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2019 hoặc đánh giá nhưng không đầy đủ theo quy định. “Việc chưa giao vốn, tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngoài nước làm giảm hiệu quả nguồn lực”, Kiểm toán Nhà nước nhận xét.

Do đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ cần có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có giải pháp kịp thời trong việc điều chỉnh vốn các dự án không giải ngân được hoặc không triển khai sang các dự án có nhu cầu cần thiết, cấp bách hoặc thu hồi vốn.

Kiểm toán Nhà nước cho biết: Nhiều bộ, cơ quan Trung ương lập dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020 ở mức cao, vượt quá khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước. Trong đó, đáng chú ý việc lập dự toán cho các dự án khởi công mới và dự án chuẩn bị đầu tư chưa thuyết minh được tính cấp bách, thiếu cơ sở lập dự toán hoặc không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn…

Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý 3.479 tỷ đồng, tăng hơn 135% so với năm 2019; Đại học Quốc gia Hà Nội lập dự toán năm 2020 tăng 105% so với năm 2019; Bộ Y tế lập dự toán 7.619 tỷ đồng, tăng 57,8% so với số giao năm 2019; Bộ VH-TT&DL lập năm 2020 là 1.186 tỷ đồng, tăng 159%.

Phạm Huyền

Nguồn: Báo CAND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhiều địa phương  “quên” ngàn tỷ nợ thuế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác