Print Thứ Năm, 26/09/2019 12:56

Sáng 26/9, Đoàn kiểm tra số 1 về công tác Cải cách hành chính nhà nước thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC nhà nước tại Sở Giao thông vận tải thành phố. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tại bộ phận Một cửa của Sở GTVT.

Thực hiện công tác CCHC nhà nước, thời gian qua Sở GTVT đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đồng thời đưa kết quả thực hiện CCHC vào tiêu chí thi đua, đánh giá, phân loại cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. Bên cạnh đó, Sở cũng áp dụng các sáng kiến, mô hình, cách làm mới trong triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng năm 2019, Sở giải quyết được gần 17.800 hồ sơ đúng hạn trong tổng số hơn 23.000 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, các TTHC cơ bản được công khai đầy đủ tại bộ phận Một cửa. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tiến hành ký 02 thỏa thuận hợp tác với Bưu điện thành phố về việc cung cấp dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe cho công dân qua bưu điện nhằm đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công…Công tác cải cách tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn cũng đề nghị Sở làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các TTHC tại bộ phận Một cửa, việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, vấn đề cải cách thể chế cùng một số nội dung khác…

 Phó Chủ tịch Thường trực phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố  Nguyễn Xuân Bình đánh giá: Công tác CCHC của Sở GTVT trong thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực so với năm 2018; Sở cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên cần chủ động rà soát đánh giá các văn bản đã ban hành, sửa đổi lại những văn bản không còn phù hợp. Phó Chủ tịch Thường trực cũng ghi nhận việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng biên chế tại Sở được thực hiện tốt, bảo đảm được các chỉ tiêu về biên chế và bố trí vị trí việc làm phù hợp. Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát trình tự thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch TTHC; duy trì chế độ lập hồ sơ công việc; hiện đại hóa nền hành chính theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác