Print Chủ Nhật, 15/01/2023 17:50 Gốc

Trước đó từ ngày 18/7/2022 đến ngày 26/7/2022 thực hiện Quyết định số 896/QÐ-KTNN ngày 27/6/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổ kiểm toán số 8 thuộc Đoàn kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI đã tiến hành kiểm toán tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về công tác báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của đơn vị.

Theo ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cho biết: Liên quan đến nội dung phân bổ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Dự án NMNĐ Hải Phòng 1 và NMNĐ Hải Phòng 2, khi 02 dự án đi vào hoạt động năm 2011 và 2014, do chưa có văn bản nào của nhà nước hướng dẫn rõ ràng việc phân bổ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, Công ty thực hiện phân bổ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng các lô đất theo đời sống kinh tế của dự án là 25 năm, tuy nhiên quan điểm của cơ quan kiểm toán là phân bổ tiền đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 theo thời gian thuê đất của dự án là 40-50 năm (tùy theo từng lô đất).

Nhiệt điện Hải Phòng sẽ phải nộp bổ sung 1,78 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp do phân bổ lại theo thời gian thuê đất là 40-50 năm.

Là một công ty đại chúng, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng luôn tuân thủ nghiêm các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước kiến nghị của cơ quan kiểm toán chúng tôi hoàn toàn tuân thủ và sẽ phân bổ lại theo thời gian thuê đất là 40-50 năm, do đó, chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp giảm đi 24.366 triệu đồng và Công ty phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,78 tỷ đồng”, ông Dương Sơn Bá chia sẻ.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17/9/2002 để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng. Trong năm 2011 nhà máy 1 đã đi vào vận hành thương mại, năm 2014, nhà máy 2 tiếp tục đi vào hoạt động, tổng công suất của Nhiệt điện Hải Phòng lên tới 1.200 MW, sản lượng điện sản xuất hàng năm ước tính trên 7,2 tỷ KWh.

Năm 2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sản lượng điện sản xuất hơn 6,7 tỷ kWh, năm 2023 công ty đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất là hơn 7,3 tỷ kWh điện.

Thu Hường

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Nhiệt điện Hải Phòng phản hồi về thông tin nộp bổ sung gần 1,8 tỷ tiền thuế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác