Print Thứ Hai, 13/01/2020 10:14 Gốc

Nhằm bảo đảm tình hình trên địa bàn, thời gian qua, Công an các quận đã thực hiện tốt kế hoạch công tác trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhất là tập trung cao tại những cơ sở trọng điểm, khu dân cư.

Công an các quận đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, củng cố, nhân rộng các điển hình tiên tiến, không để xảy ra cháy, nổ tại các chợ, trung tâm thương mại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ an toàn PCCC các địa bàn, đơn vị trọng điểm, kiềm chế các vụ cháy lớn trên địa bàn qua đó góp phần bảo đảm ANTT, an sinh xã hội.

Công an các quận đã tham mưu chính quyền tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với việc thực hiện nghiêm Luật PCCC; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Phối hợp trong công tác quản lý Nhà nuức về PCCC; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa về PCCC. Qua đó, quý 4 năm 2019, Công an các quận đã tổ chức 5 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hơn 1.000 lượt cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, trong quý 4 năm 2019, Công an quận Đồ Sơn đã xây dựng, triển khai mô hình “Bến tàu trung tâm du lịch tự quản về ANTT – PCCC và cứu nạn, cứu hộ”. Công an các quận đã tăng cuởng nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng. Qúy 4 năm 2019, các đơn vị đã kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy đối với 385 cơ sở; xây dựng 355 phương án, hướng dẫn 78 cơ sở thực tập phương án chữa cháy tại chỗ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác