Print Thứ Ba, 23/07/2019 10:25

Từ đầu năm đến nay, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, CAQ Kiến An đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp xây dựng phong trào gắn với công tác dân vận và các phong trào cách mạng khác.

  Trường THPT Kiến An là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn quận Kiến An

Qua đó, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã cho ra mắt 2 mô hình mới tự quản về ANTT tại phường Ngọc Sơn, Phù Liễn, đưa tổng số mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn quận lên 34 mô hình. Các mô hình đều hoạt động hiệu quả.

Thông qua các mô hình phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp 80 nguồn tin có giá trị về ANTT, giúp lực lượng Công an chủ động đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 799 quận chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhân dân cung cấp 80 tin có giá trị ANTT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác