Print Thứ Sáu, 08/11/2019 10:10

Công ty CP Thành Đại Phú Mỹ, đơn vị quản lý Nhà máy tái chế sản phẩm phụ gia ngành luyện kim, tại KCN Nam cầu Kiền vừa gửi văn bản tới Bộ Tài nguyên và Môi trường và sở Tài nguyên và Môi Trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án “Nhà máy tái chế sản phẩm phụ gia ngành luyện kim” để sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Theo đó, Công ty CP Thành Đại Phú Mỹ là chủ đầu tư Dự án  Nhà máy tái chế sản phẩm phụ gia ngành luyện kim tại KCN Nam cầu Kiền đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2199/QĐ-BTNMT ngày 9-7-2019.

Doanh nghiệp đảm bảo độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong kế hoạch vận hành thử nghiệm. Công ty cũng cam kết thực hiện sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, đồng thời cam kết sẽ dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường hoặc ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cũng mong muốn sở Tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra các công trình xử lý chất thải của dự án và tiến hành lấy mẫu kiểm tra, so sánh, đối chiếu với kết quả vận hành thử nghiệm của nhà máy để có căn cứ đưa ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải cuả dự án nếu đạt yêu cầu để Cty CP Thành Đại Phú Mỹ lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự án Nhà máy tái chế sản phẩm phụ gia ngành luyện kim” tại KCN Nam cầu Kiền (Thủy Nguyên) được xây dựng trên diện tích đất sử dụng25.257 m2, công suất thiết kế: Xử lý, tái chế xỉ thép công suất 2.000 tấn/ngày; Xử lý chất thải đi kèm phế liệu sắt, thép nhập khẩu công suất 400 tấn/ngày. Sản phẩm sau khi xử lý xỉ thép được sử dụng làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng: 1.960 tấn/ngày; Sản phẩm bột từ, sắt thu hồi: 40 tấn/ngày.

Sản phẩm sau khi xử lý chất thải đi kèm phế liệu sắt, thép nhập khẩu gồm: bột từ, sắt thu hồi: 60 tấn/ngày; phế liệu nhựa, nilon, gỗ, bìa carton, kim loại khác: 100 tấn/ngày; sản phẩm tận thu làm vật liệu xây dựng: 230 tấn/ngày.

Sau 3 năm triển khai các thủ tục để được xây dựng nhà máy, đế nay nhà máy đã hoàn thành chuẩn bị đi vào hoạt động với công xuất 2.000 tấn/ngày. Khi nhà máy đi vào sử dụng sẽ tạo việc làm cho 120 đến 150 lao động. Sản phẩm phụ gia xi măng sau khi tái chế xỉ thép của Công ty CP Thành Đại Phú Mỹ được nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng trên toàn quốc tin dùng.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nhà máy tái chế sản phẩm phụ gia ngành luyện kim:  Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải rắn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác