Print Thứ Bảy, 22/01/2022 14:45 Gốc

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm là một trong những chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 do Quốc hội ban hành.

Tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 về các chính sách tài khóa khác, Quốc hội nêu rõ: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (sử dụng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021);

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023; riêng đối với chính sách tài khóa quy định tại các điểm 1.2 và 1.3 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này được áp dụng cho năm ngân sách 2022 và 2023.

Xem chi tiết các chính sách khác tại Nghị quyết 43/2022/QH15

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Người lao động đang ở trọ, làm việc trong khu công nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà đến hết năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác