Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Thực hiện Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố vừa yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai một số nghi thức trong những ngày Quốc tang.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố treo cờ rủ trong hai ngày 20 và 21/3/2018. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, UBND các quận, huyện dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế hoạch trong hai ngày 20 và 21/3/2018 (nếu có).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác