Print Thứ Sáu, 26/05/2023 16:05 Gốc

Sáng 26/5, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (gọi tắt là Liên hiệp hội) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Văn bản của Trung ương, Thành ủy; kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ (2019-2024) đến nay. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp hội đề xuất Thường trực Thành ủy xem xét ban hành Chỉ thị về phát huy vai trò, đóng góp của đội ngũ trí thức thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất thành phố xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể trong vận động, xây dựng đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.
Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp hội tham mưu thành phố xây dựng cơ chế, chính sách thu hút trí thức trẻ.

Qua báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả hoạt động của Liên hiệp hội thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp hội lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh phối hợp các Sở, ngành liên quan hoàn thiện Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trình UBND thành phố ban hành; tham mưu thành phố điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí của giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các kiến nghị, đề xuất bổ sung biên chế viên chức, có cơ chế về thù lao, phụ cấp, bố trí kinh phí, nâng cấp trụ sở hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị Liên hiệp Hội rà soát, xem xét lại hoạt động các hội đặc thù theo quy định, từ đó, đề xuất thành phố có cơ chế hỗ trợ phù hợp. Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiên cứu, xem xét lại hoạt động các Hội đặc thù theo quy định, đề xuất thành phố có cơ chế hỗ trợ phù hợp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác