Print Thứ Sáu, 17/02/2023 13:00 Gốc

Sáng 15/2, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố, Hội đồng tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN thành phố thống nhất thông qua đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái bằng hệ thống thực vật thủy sinh cho một số hồ tại nội thành thành phố Hải Phòng”. TS.Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Ý tưởng ban đầu của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tài nguyên Môi trường biển là “Triển khai mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái bằng thực vật thủy sinh cho một số hồ tại thành phố Hải Phòng“.

Quang cảnh Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ.

Quan điểm và lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu xuất phát từ tình trạng hồ nước trong khu vực đô thị Hải Phòng đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do nguồn nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn kéo theo rác thải trên bề mặt xả xuống hồ và nước thải công nghiệp không được tách riêng, chảy lẫn nguồn nước mưa tràn mặt xuống các hồ.

Do vậy cần tiến hành nghiên cứu cụ thể để đánh giá khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh để xử lý ô nhiễm nước và tạo cảnh quan sinh thái tại một số hồ điển hình trong nội thành, từ đó hoàn thiện mô hình để nhân rộng toàn thành phố.

Hồ điều hòa Phương Lưu (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Với ý tưởng ban đầu, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ xác định các nội dung nghiên cứu gồm: Nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm thực tiễn để phát triển mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái hồ điều hòa bằng thực vật thủy sinh (cây chuối hoa Cannan geniralis và một số loại cây khác) tại một số hồ nội thành của thành phố Hải Phòng; Thu thập, khảo sát bổ sung và đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên như: diện tích, độ sâu, chất lượng môi trường nước, trầm tích và đặc điểm phát triển của hệ sinh vật (chủ yếu là thực vật, tảo) trong các hồ; Các nguồn thải chính trong lưu vực với đặc trưng về loại và chất lượng ô nhiễm, mức độ xử lý nước thải trước khi thải vào hồ; Xây dựng cơ sở tính toán để đưa ra quy mô xử lý nước hồ điều hòa bằng thực vật thủy sinh đổi với 1m³ nước hồ điều hòa Phương Lưu và hồ Tiên Nga; Xây dựng và triển khai mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái hồ điều hòa bằng thực vật thủy sinh sinh (cây chuối hoa Cannan geniralis và một số loại cây khác) tại hồ điều hòa Phương Lưu và hồ Tiên Nga; Đánh giá các kết quả triển khai và hoàn thiện quy trình xử lý nước các hồ nội thành Hải Phòng bằng thực vật thủy sinh và báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Từ báo cáo thuyết minh của Ban chủ nhiệm nhiệm vụ và qua trao đổi, phân tích các vấn đề lý thuyết và thực tế, Hội đồng KH&CN đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa thuyết minh trên cơ sở xác định lại tên đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái bằng hệ thống thực vật thuỷ sinh cho một số hồ tại nội thành thành phố Hải Phòng” đồng thời đưa ra các thiết kế mô hình và làm rõ cơ chế vận hành mô hình; xác định lại mục tiêu nghiên cứu từ tên đề tài, từ đó xây dựng lại nội dung nghiên cứu; xác định rõ sản phẩm khoa học của đề tài gồm những mô hình nào…

Hội đồng thống nhất thông qua thuyết minh nhiệm vụ trên cơ sở chỉnh sửa theo các ý kiến tổng hợp từ kết luận của Hội đồng.

TÚ QUYÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiên cứu thử nghiệm mô hình xử lý nước và tạo cảnh quan sinh thái bằng thực vật thủy sinh cho một số hồ tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác