Print Thứ Ba, 25/07/2023 10:30 Gốc

Sáng 25/7, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương liên quan.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tính đến ngày 30/6/2023, trên địa bàn thành phố có 484.581 người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt tỷ lệ 46,87% so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố. Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 440.008 người, đạt 90,73% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 42,56% lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, tăng 1.901 người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.909.705 người đạt 98,11% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 29.042 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 92,15% dân số toàn thành phố tham gia BHYT.

BHXH thành phố thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) được 6.499,3 tỷ đồng, đạt 47,05% kế hoạch tạm giao, tăng 1.258 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chậm đóng các loại bảo hiểm nêu trên là 760,76 tỷ đồng, chiếm 5,5% kế hoạch thu; giảm 0,5% kế hoạch so với cùng kỳ năm 2022 (6,0%).

Giám đốc BHXH thành phố Bùi Minh Đức thông tin về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

BHXH thành phố luôn thực hiện giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ BHXH đối với người lao động, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Tính đến ngày 30/6/2023, toàn thành phố giải quyết 109.491 lượt hồ sơ. Trong đó hưởng BHXH hàng tháng là 1.252 lượt hồ sơ, hưởng trợ cấp một lần là 9.575 lượt hồ sơ, hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức là 88.216 lượt hồ sơ, hưởng trợ cấp BHTN là 10.448 lượt hồ sơ. 6 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố chi trả các chế độ BHXH, BHTN với số tiền 5.163 tỷ đồng. Hàng quý, BHXH thành phố thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời chi phí khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân có thẻ BHYT, tổng số 1.119.022 lượt người với 1.022,2 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng và người dân dễ tiếp cận thông tin.

Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra khá phổ biến. Số người tham gia BHXH bắt buộc mặc dù tăng so với cùng kỳ năm 2022 nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Một số quận huyện còn để chậm nộp phần kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Số lượt người khám chữa bệnh BHYT và chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng khá cao trong 6 tháng đầu năm 2023. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự sát sao, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, nhất là việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần cùng thành phố phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung.

Trong đó, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố trình Thành ủy xem xét, ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 và trình HĐND thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho một số nhóm đối tượng người từ 62 tuổi đến 69 tuổi chưa có thẻ BHYT; các đối tượng cán bộ không chuyên trách ở tổ, thôn, khu dân cư, người thu gom rác ở các xã, thị trấn… từ năm 2024. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, BHXH tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT; kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử phạt vi phạm. Phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ tiêu BHXH của các quận, huyện được giao tại Quyết định số 3045 của UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo công an cấp huyện, nhất là Công an cấp xã phối hợp với BHXH cấp huyện rà soát các đơn vị chưa tham gia BHXH trên địa bàn quản lý; tiếp tục làm sạch thông tin, dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với BHXH thành phố tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các đơn vị chậm đóng vi phạm pháp luật.

Sở Y tế tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tuyến y tế cơ sở chủ trì, phối hợp với BHXH thành phố và cơ quan liên quan tăng cường công tác tham mưu UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT hiệu quả; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và cấp giấy nghỉ hưởng BHXH; cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn. Phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ tiêu BHYT của các quận, huyện theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1881 của UBND thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 tham gia BHYT theo quy định; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên là một tiêu chí đánh giá khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm học của các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai rà soát các doanh nghiệp, vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách về lao động, đảm bảo mức tiền lương tham gia BHXH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác thu và giảm số tiền chậm đóng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng chính sách bảo hiểm. Không để chậm đóng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng người tham gia BHXH, BHYT hàng quý, hàng năm… Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương hoặc các quỹ khác.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác