Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

Sáng 6/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức họp nghe ý kiến các Sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo và thống nhất nội dung giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6/2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kết luận tại cuộc họp

Theo đó, có 17 kiến nghị của 150 doanh nghiệp cần được các Sở, ngành và địa phương trả lời tại cuộc đối thoại doanh nghiệp dự kiến diễn ra vào ngày 11/6/2018, liên quan đến các lĩnh vực: sử dụng đất, thuế đất; chính sách thuế, quy hoạch, cấp đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất đai, vật kiến trúc trên đất… Một số kiến nghị được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương xem xét giải quyết triệt để.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện những ý kiến chỉ đạo đã được kết luận tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5/2018. Đồng thời, Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, thống nhất trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, báo cáo UBND thành phố. Đối với các kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp tổ chức cuộc họp riêng để giải quyết. Phó Chủ tịch giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương đã được Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng trước.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 06/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiêm túc rà soát, giải quyết triệt để kiến nghị của doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác